c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Snart utkommer HTF:s nummer 1/2016!

8.4.2016

Snart utkommer HTF:s nummer 1/2016! Numret handlar om rumslighet under medeltiden. I uppsatserna behandlas toponymer i isländska sagor (Sirpa Aalto), finska ortnamn i finländska medeltidsdiplom (Oliver Blomqvist), eldens och ljusets betydelser i ”Grettis saga” (Kirsi Kanerva) samt slagfältet i Kulikovo som mytiskt landskap (Kati Parppei).

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »