c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

19.5.2016 Museibesök: Helsingfors stadsmuseum

23.3.2016

19.5.2016 Museibesök: Helsingfors stadsmuseum FULLBOKAT!

 

Historiska föreningen inbjuder till museibesök torsdagen 19 maj 2016 kl. 17.00 på Helsingfors stadsmuseum. Vi besöker museets nya basutställning Smakbitar från Helsingfors och får veta mer om Helsingfors historia. Museet har varit stängt för renovering och öppnar med en förnyad basutställning i maj 2016. Museilektor Anna Finnilä visar utställningen och berättar om stadsmuseets nya utrymmen och verksamhet.

Helsingfors Stadsmuseum finns på Alexandersgatan 16. Vi samlas i museets entré senast kl. 17.00.

Museet har gratis inträde. Föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen.

Alla 25 platser är bokade. Meddela intresse om eventuella lediga platser till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

Efter besöket följer samkväm till självkostnadspris.

Mer information om museet och utställningarna

 

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »