c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

7.4.2016: Vårmöte med föredrag: FD Aapo Roselius: Den blåsvarta fanan – finsk fascism under mellankrigstiden

22.3.2016

Vårmöte med föredrag 7.4.2016

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte torsdagen 7 april 2016 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (sal 405), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

  • Verksamhetsberättelse för år 2015
  • Bokslut för år 2015
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga


Efter mötet ca kl. 17.30 följer ett föredrag av FD Aapo Roselius under rubriken:

Den blåsvarta fanan – finsk fascism under mellankrigstiden

FD Aapo Roselius har tillsammans med docent Oula Silvennoinen och docent Marko Tikka skrivit boken Suomalaiset fasistit. Mustan sarastuksen airuet (WSOY, 2016). Verket berättar om den finska fascismens målsättningar, idéer och aktörer under mellankrigstiden. Författarna diskuterar bland annat hur fascismen spred sig och fick understöd utanför offentligheten bland personer med centrala positioner inom både näringslivet och det övriga samhället. Samtidigt visar de hur den finska fascismen förhåller sig till den Europeiska fascismens historia.

Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris på restaurang Zinnkeller. 

 

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »