c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

11.3.2016: Festseminariet HTF:100 – Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden ut?

15.2.2016

Fredagen 11.3.2016 kl. 12.00–17.30 i auditoriet, Svenska litteratursällskapet i Finland (Riddaregatan 5).

 
Historisk Tidskrift för Finland utkommer med sin 100:de årgång. Tidskriftens förläggare Historiska föreningen har i samarbete med Historiska nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland och Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet, glädjen att inbjuda till ett seminarium om framtiden för vetenskapliga tidskrifter inom historia och humaniora i ett nordiskt perspektiv. 
 
SE HELA PROGRAMMET HÄR! 
 
Anmälningar senast torsdagen 3.3.2016 per webblankett eller till föreningens sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(AT)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »