c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

HTF nr 4/2015: Kulturhistoria och 1700-tal – en sinnlig historia

13.12.2015

Temanumret om 1700-talets kulturhistoria, det fjärde och sista numret av HTF:s jubileumsårgång 2015, är på väg! I numret presenteras ny kulturhistorisk forskning om offentlighet, konsumtion, mode, konst och bokliga kulturer på 1700-talet. Fem originalartiklar och två översikter lyfter fram hur klädsel, konstnärlig verksamhet, sällskaplighet, läsning och utbildning formade självuppfattningar och nya former av deltagande. Ett gemensamt tema för artiklarna är sinnesintryckens betydelse för gemenskapskänslor, upplevelser och identiteter. Numret bjuder också på historiografiska och metodologiska reflektioner.
 
Redaktörer för numret är Johanna Ilmakunnas och Charlotta Wolff, som båda arbetar med var sitt kulturhistoriskt projekt finansierat av Finlands Akademi. Därtill medverkar Mikael Ahlund, My Hellsing, Sophie Holm, Petri Karonen, Markku Kekäläinen, Henrik Knif, Päivi Pihlaja, Pernilla Rasmussen, Mona Rautelin, Henrika Tandefelt och Kirsi Vainio-Korhonen.
Bild: Nationalmuseum, Stockholm.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »