c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 25.11.2015, med föredrag FD Sofia Gustafsson: Leverantörer och profitörer. Fästningsbygget Sveaborgs varuleverantörer 1748–1756

3.11.2015

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 25 november 2015 kl. 18.00 på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6 (sal 309).
 
Under höstmötet behandlas följande ärenden:
 
• Verksamhetsplan för 2016
• Budget för 2016 samt fastställande av årsavgifterna
• Val av styrelsens ordförande för 2016
• Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2016–31.12.2017. I tur att avgå: Michaela Bränn, Sophie Holm och Lotta Nylund.
• Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2015–31.12.2018. I tur att avgå: Holger Weiss, John Strömberg, Henrika Tandefelt och Nils Erik Villstrand. 
• Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2016
• Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2016
• Val av revisorer samt suppleanter för dessa
 
 
Efter mötet följer ca kl. 19 föredrag av FD Sofia Gustafsson under rubriken: 
 
Leverantörer och profitörer. Fästningsbygget Sveaborgs varuleverantörer 1748–1756
 
Historien om sjöfästningen Sveaborg innehåller flera krig med militära vinster och förluster. Själva fästningsbygget var en stor ekonomisk satsning för det svenska riket. För att mobilisera resurser till fästningsbygget blev kronan tvungen att förlita sig på både tvångsmetoder, egen produktion och upphandling. Inköp blev en allt viktigare strategi och pengar från kronans kassakista strömmade till privatpersoner. Men vart tog dessa pengaströmmar vägen? Var det lokalsamhället och borgarna i Helsingfors som drog nytta av fästningsbygget eller spred sig den ekonomiska vinningen till ett större område? Vilka var vinnarna och förlorarna på Sveaborg i ekonomisk bemärkelse?
 
Sofia Gustafsson disputerade i september 2015 vid den svenska lärostolen i Helsingfors med avhandlingen Leverantörer och profitörer. Olika geografiska områdens och sociala gruppers handel med fästningsbygget Sveaborg under den första byggnadsperioden 1748–1756. 
 
Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »