c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

14.10.2015: Temakväll ”Nytt ljus på sjutton-hundratalet” samt presentation av HTF:s Open Access portal

20.9.2015

Historisk Tidskrift för Finland och Historiska föreningen har glädjen att inbjuda till en temakväll onsdagen 14.10.2015 med anledning av tidskriftens kommande temanummer om 1700-talets kulturhistoria. Temakvällen går under rubriken: Nytt ljus på sjuttonhundratalet. Temakvällen arrangeras kl. 18.00 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6.

Program: 

Docent Charlotta Wolff

”Sinnesintryckens kulturhistoria”

Hur kan man skriva sinnesintryckens historia? Hur såg man på konst på 1700-talet? Varför blev det slagsmål på teatern och varför svimmade konsertpubliken? Föredraget behandlar särskilt lyssnandets och musiksmakens historia och dess politiska dimensioner.


FM Sophie Holm

”New Diplomatic History – om det intressanta i tidigmodern diplomati”

Tidigmoderna diplomaters bakgrund, uppgifter och arbetsvillkor röner sedan ett tiotal år förnyat intresse inom historievetenskapen och dess granndiscipliner. Men varför bör vi intressera oss för ämnet och vad är nytt i den nya diplomatihistorien? Doktorand Sophie Holm ger en överblick av ett forskningsfält i frammarsch.


Historisk Tidskrift för Finland har digitaliserats och publiceras under hösten i ett nytt digitalarkiv med open access.  Kvällen avslutas med en presentation av arkivportalen samt en högtidlig skål.

 

 

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »