c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

5.10.2015: Föredragsafton: Skrivmaskiner, tryckpressar och (hemliga) telefonsamtal. Teknik, politik och modernitet kring sekelskiftet 1900

20.9.2015

Måndagen 5.10.2015 går föreningens föredragsafton av stapeln med rubriken ”Skrivmaskiner, tryckpressar och (hemliga) telefonsamtal. Teknik, politik och modernitet kring sekelskiftet 1900”. Kvällen inleds kl. 18.00 i Vetenskapernas hus.

På programmet: professor Mats FridlundOfärdsårens politiska materialitet, samt FD Maria Vainio-Kurtakko och universitetslektor Henrika Tandefelt: Tekniska innovationer i vardagsanvändning vid sekelskiftet 1900. 

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »