c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 1/2015

12.5.2015

HTF 1/2015 (årg. 100)

Innehåll:

Lars-Folke Landgrén, Historisk Tidskrift för Finland

Sofia Aittomaa, Kejsarinnans sten. Från lojalism via revolutionsyra och nationalism till rehabilitering

Översikter och meddelanden

Göran Anderberg, Till frågan om varför Gustav III gick i krig mot Ryssland

Lars-Folke Landgrén, Finlands grafiska industri och inbördeskriget 1918

Granskningar

Jyrki Knuutila, Soturi, kuningas ja pyhimys. Pyhän Olavin kultti osana kristillistymistä Suomessa 1200-luvulta 1500-luvun puoliväliin. Av Markus Hiekkanen

Seppo Aalto, Krigsstaden. Helsingfors Gammelstads historia 1550–1639. Av Lars-Folke Landgrén

Kasper Kepsu, Den besvärliga provinsen. Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet. Av Nils Erik Villstrand

Arja Rantanen, Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721–1868. Av Per Sörlin

Diskussion

Mera om S:t Erik och S:t Henrik – svar på Eljas Orrmans diskussionsinlägg. Av Mikko Heikkilä

Ytterligare om S:t Erik och S:t Henrik – svar till Mikko Heikkilä. Av Eljas Orrman


Från fältet

Historiska föreningen 2014. Av Nina Johansson

Historiska samfundet i Åbo 2014. Av Mats Wickström

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Maria Miinalainen

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »