c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Teaterbesök ”1984” med samtal 21.4.2015:

18.3.2015

Föreningen ordnar ett samtal med professor Henrik Meinander och teaterchef Johan Storgård åtföljt av ett teaterbesök för att se pjäsen ”1984” på Svenska Teatern, tisdagen den 21 april 2015.

Henrik Meinander leder forskningsprojektet ”Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020”. Projektet undersöker de långa linjerna i den finska och svenska demokratins historia utgående från sådana aspekter som geopolitik, politisk kultur och det världsekonomiska läget.

Före pjäsen diskuterar professor Meinander kring demokrati, samtidshistoria och framtid med utgångspunkt i Orwells välkända citat ovan. Samtalet kretsar kring frågor om vad som för närvarande är den finska demokratins utmaningar och hur historien kan hjälpa oss att förutse demokratins framtida förändringar. Teaterchef Johan Storgård ger en inblick i uppsättandet av pjäsen.

Datum: Tisdagen den 21 april 2015

Klockslag: Diskussionstillfället börjar 17.15, samling vid teaterns entré, Norra Esplanaden 2. Pjäsen börjar kl 19.00, Amos-scenen

Anmälan: Bindande anmälan senast 8.4.2015  till föreningens sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki. fi eller tfn. 040 720 6460

Pris: Biljetterna kostar 20 euro. Föreningen subventionerar sina medlemmar till en del av biljettpriset. Betalade biljetter återbetalas inte. Antalet platser är begränsat. Det är givetvis möjligt att delta i bägge eller endast någondera programpunkten. Diskussionstillfället är gratis.

Betalning: Biljetterna betalas till föreningens konto FI 1640 5511 40001 011 (senast 10.4.1015).

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »