c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

9.4.2015: Föredragafton med Gunnar Mickwitz pristagaren i samarbete med Amerikanska ambassaden och The American Resource Center.

18.3.2015

Historiska föreningen inbjuder till föredragsafton torsdagen den 9 april 2015 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6. Föredraget hålls av FM Jonathan Lagerquist under rubriken: The Defense of ”an Unconscionable Experimentation with Ignorance”; The Legal Battle over Public Education in Prince Edward County Virginia, 1959−1964.

Jonathan Lagerquist tilldelades Gunnar Mickwitz priset för den bästa avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia år 2014. Hans arbete behandlar den amerikanska medborgarrättsrörelsens rättshistoria och den juridiska tvisten kring beslutet att stänga alla offentliga skolor i Prince Edward County i delstaten Virgina i Förenta staterna mellan åren 1959–1964. Skolstängningarna var ett försök att motverka federala beslut om upphävandet av rassegregationen i USA och innebar att mer än 1 700 elever blev helt utan skolutbildning. Den rättsprocess som följde var en milstolpe i den amerikanska medborgarrättsrörelsens juridiska historia.

Efter föredraget följer en diskussion med professor Mark Miller kring motståndet mot den amerikanska medborgarrättsrörelsen och den rättshistoriska kontexten.

Föredraget och diskussionen förs på engelska. Frågor på svenska från publiken är även välkomna. Föredragsaftonen arrangeras av Historiska föreningen i samarbete med Amerikanska ambassaden och The American Resource Center.

Föreningen bjuder på kaffe och tilltugg.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »