c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte med föredrag 24.3.2015: ”Aktiva, medvetna och supande män. Mannen som ideal och problem i den socialpolitiska litteraturen vid 1900-talets mitt”

2.3.2015

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen den 24 mars 2015 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

·      Verksamhetsberättelse för år 2014

·      Bokslut för år 2014

·      Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av FD Hanna Lindberg under rubriken:

”Aktiva, medvetna och supande män. Mannen som ideal och problem i den socialpolitiska litteraturen vid 1900-talets mitt”

Hanna Lindberg disputerade för doktorsgraden vid Åbo Akademi år 2014 med avhandlingen Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970. I avhandlingen analyseras betydelsen av kön i den vetenskapliga socialpolitiken vid 1900-talets mitt, i synnerhet med fokus på Heikki Waris (1901–1989) produktion. Waris var Finlands första professor i socialpolitik, som efter andra världskriget etablerades som ett akademiskt ämne vid de finländska universiteten, och Waris blev känd som en av tidens främsta auktoriteter på den finländska socialpolitiken. 

 

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »