c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 4/2014

16.1.2015

HTF 4/2014 (årg. 99)

Innehåll:

Annette Forsén, Den tyska vicekonsuln Albert Goldbeck-Löwe och krigsutbrottet i Finland 1914

Stefan Nygård, De intellektuella och 1914

Peter Stadius, Trekungamötet i Malmö 1914. Mot en ny nordisk retorik i skuggan av världskriget

Översikter och meddelanden

Henrik Meinander, Tre drivkrafter. Om finlandssvenska samtidskänslor och framtidshorisonter 1914

Lars-Folke Landgrén, I skuggan av förryskning och världskrig – en översikt av det svenskspråkiga pressfältet i Finland 1905–1914

Granskningar

Rainer Knapas, Kunskapens rike. Helsingfors universitetsbibliotek – National-biblioteket 1640–2010. Av Wolfgang Undorf

Olof Petersson, Herbert Tingsten. Vetenskapsmannen & Per Wirtén, Herbert Tingstens sista dagar. Berättelsen om ett liv. Av Nina Johansson

Henrik Ekberg, Frisinne & kvalitet. Ett sekel med Schildts. Av Lars-Folke Landgrén

Samu Nyström, Poikkeusajan kaupunkielämäkerta. Helsinki ja helsinkiläiset maailmansodassa 1914–1918. Av Timo Herranen

Anders Ahlbäck, Manhood and the Making of the Military: Conscription, Military Service and Masculinity in Finland, 1917–39. Av Aapo Roselius

Diskussion

Om S:t Erik och S:t Henrik. Av Eljas Orrman

Årsinnehållet

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »