c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

7.2: Finska historiedagarna XVI i Lahtis 2015

5.1.2015

Historiska föreningen inbjuder till det svenskspråkiga programblocket under de finska historiedagarna den 7 februari 2015 i Sibeliushuset, i Lahtis. Dagens program består av tre helheter: Kosmopolitism och sekelskifte” (FD Stefan Nygård: Nordiska intellektuella mellan centrum och periferi kring 1900 och FM Julia Dahlberg: Helena och Edvard Westermarck: intelligentsia i Finland?), Övertygelse och handling” (FM Sture Lindholm: Ernst Wikstedt: Från Tenala till Moskva och tillbaka och FM Nina Johansson: Eirik Hornborg: För lag och fosterland) samtNysatsningar inom digital humaniora” (FD Vainio-Kurtakko (SLS): Albert Edelfelts brev: en digitalutgåva med nya horisonter och FM Johan Kylander (SLS): Biografiskt lexikon för Finland: ett nationellt projekt).

Anmälan senast 4 februari med webblanket

Avfärd lördagen 7.2 kl. 8.00 med buss (Kesälahden Linja) från Kiasmas turisthållplats. Hemfärden inleds kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

 

Välkommen!

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »