c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

26.11: Höstmöte med föredrag av fil. dr Kasper Kepsu: ””Den besvärliga provinsen: Svenska Ingermanland under sent 1600-tal”

14.11.2014

 

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 26 november 2014 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 313). Efter mötet följer föredrag av fil. dr Kasper Kepsu under rubriken: Den besvärliga provinsen: Svenska Ingermanland under sent 1600-tal”.


Kasper Kepsu disputerade i maj 2014 vid den svenska lärostolen i Helsingfors med avhandlingen Den besvärliga provinsen – Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet. Avhandlingen belyser genom ny källforskning de konflikter mellan centralmakt och lokalsamhälle som utspelade sig under sent 1600-tal i Finska vikens östra delar. Kepsu presenterar den ingermanländska verkligheten i ett starkt komparativt perspektiv, där jämförelser görs främst med Karelen och östra

Nyland. 

 

Samkväm efteråt till självkostnadspris på Restaurant Zinnkeller

VÄLKOMMEN!

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »