c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gösta Mickwitz priset utdelas Helsingfors stadsmuseum under Historiska föreningens 100-års jubileumsseminarium 18.10.2014

13.10.2014

Det sjunde Gösta Mickwitz priset utdelas Helsingfors stadsmuseum under Historiska föreningens 100-års jubileumsseminarium lördagen den 18 oktober 2014 kl. 13.00 i Ständerhuset, i Helsingfors (Snellmansgatan 9–11). Priset tillfaller Helsingfors stadsmuseum för de insatser som museet under de senaste åren har gjort för att mångsidigt och med ett sinne för nya idéer genomföra sin uppgift att för ut kunskap om Helsingfors historia till allmänheten. Prissumman är 2000 €.

SE PRESSMEDDELANDE!

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »