c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 2/2014

31.7.2014

HTF 2/2014 (årg. 99)

Innehåll:

Mikko Huhtamies, Emanuel Swedenborgs Machine att flyga i wädret 1714. Hur föddes och spreds innovationer på 1700-talet?

Eva Ahl-Waris & Christer Nordlund, Om tillkomsten och användningen av en fornlämningsplats. Arkeologibruk kring Kökars franciskankonventGranskningar

Granskningar

Cordelia Beattie & Matthew Frank Stevens (eds), Married Women and the Law in Northwest Europe. Av Charlotte Vainio

Kajsa Brilkman, Undersåten som förstod. Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen. Av Jennica Thylin-Klaus

Anna Nilsson, Lyckans betydelse. Sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850 & Hanna Enefalk, Skillingtryck! Historien om 1800-talets försvunna massmedium. Av Lars-Folke Landgrén

Johanna Wassholm, Svenskt, finskt och ryskt. Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E. G. Ehrström 1808–1835. Av Jani Marjanen

Sonja Hagelstam, Röster från kriget. En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer 1941–1944. Av Lars-Eric Jönsson

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »