c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

3.6.2014 kl. 18: Föredragsafton på Hertonäs gård

13.5.2014

Historiska föreningen r.f. inbjuder till musei- och föredragsafton tisdagen den 3 juni 2014 kl. 18.00 på Hertonäs gård. I programmet ingår en guidad tur i museet och parken samt ett miniseminarium kring temat För nyttan och fäderneslandet − Finska hushållningssällskapet och Finlands röst. För mer information se aktuellt program.

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »