c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Festseminariet HTF:100

Festseminariet HTF:100

Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden ut?

 

Fredagen 11.3.2016 kl. 12.00–17.30 i auditoriet, Svenska litteratursällskapet i Finland (Riddaregatan 5).

 
Historisk Tidskrift för Finland utkommer med sin 100:de årgång. Tidskriftens förläggare Historiska föreningen har i samarbete med Historiska nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland och Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet, glädjen att inbjuda till ett seminarium om framtiden för vetenskapliga tidskrifter inom historia och humaniora i ett nordiskt perspektiv. 
 
Festseminariet HTF:100 samlar utgivare och redaktörer för de ledande nordiska tidskrifterna inom historia samt centrala aktörer inom forskning och vetenskaplig utgivning i Finland för att utbyta tankar, erfarenheter och idéer. Hur ser situationen ut för tillfället och vilka är erfarenheterna av aktuella teman så som slopande av papperstryck, digitalisering och open access? Hur ser framtiden ut för vetenskaplig publicering på de nationella språken och vilka är de konkreta utmaningarna och lösningarna i en tid som kännetecknas av många förändringar med tanke på både finansiering, teknik och redaktionella insatser?
 
Alla intresserade är varmt välkomna. Seminariet är gratis och servering ingår.
 
Anmälningar senast torsdagen 3.3.2016 per webblankett eller till föreningens sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(AT)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.
 

Program
 

Festseminariet HTF:100

Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden ut?

 
Kl. 12.00 Arrangörernas välkomstord
 
Ordförande Julia Dahlberg, Historiska föreningen
Ordförande Ann-Catrin Östman, Historiska nämnden, SLS
 
Öppningsanförande 
Chefredaktör Lars-Folke Landgrén (Historisk Tidskrift för Finland) 
 
Kl. 12.30 – 13.20 Panel: Erfarenheter från de olika nordiska länderna – situationen just nu, utmaningar, tvistefrågor och lösningar?
 
Ordförande: Professor Peter Stadius (Centrum för Nordenstudier, Helsingfors universitet)
Deltagare: Kari Aga Myklebost (No), Hrefna Robertsdottir (Is), Jonas Nordin (Sve) och Klaus Petersen (Scandinavian Journal of History)
 
KAFFE
 
Kl. 14.00 Open Science as an Instrument for Effective Research
 
Undervisningsråd Juha Haataja (Undervisnings- och kulturministeriet)
 
Turbulens eller trender – Finsk vetenskaplig publikationsverksamhet på 2010-talet
 
Publikationschef Johanna Lilja (Vetenskapliga samfundens delegation)
 
Diskussion 
 
15.00 – 16.00 Panel: Publicering på nationella språk
 
Ordförande: Docent John Strömberg
Deltagare: Ann-Catrin Östman (SLS), Anu Lahtinen (Historiallinen Aikakauskirja), Johan Strang (CENS, Ideas in History), Johanna Ilmakunnas (Sjuttonhundratal)
 
16.00–16.30 Avslutande diskussion
 
16.30–17.30 Servering
 
 
 

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »