c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

HTF 100 år


År 2015 utkom Historisk Tidskrift för Finland med sin hundrade årgång. Tidskriften firade jubileet med att ta i bruk ett digitalt arkiv med open access. 
Utöver papperstidskriften kommer HTF därför i fortsättningen att även publiceras fritt tillgängligt på nätet med ett års fördröjning. Tidskriftens förläggare Historiska föreningen, vill på det här sättet främja vetenskaplig öppenhet och tillgänglighet, samt skapa möjligheter för finska historiker att presentera sin forskning för en bredare läsekrets både i och utanför Finland. Meningen är att göra finsk historieskrivning av hög kvalitet tillgänglig och bättre känd bland annat för en nordisk publik.
 
Den nya digitalversionen av HTF utgår från systemet Open Journal System (OJS) som baserar sig på öppen källkod. Systemet, som i Finland upprätthålls av Vetenskapliga Samfundens Delegation, är för tillfället det mest anlitade publiceringsverktyget för vetenskaplig publicering. OJS-verktyget omfattar hela publiceringsprocessen från erbjudandet av manuskript till den färdiga nätpublikationen och digitalarkivet. Redaktörerna och författare som publicerar sina manuskript i HTF kommer i fortsättningen att kunna samarbeta med hjälp av OJS-verktyget. 
 
Digitaliseringsprojektet har förverkligats tack vare det pris som Svenska litteratursällskapet i Finland tilldelade Historiska föreningen i samband med Runebergsdagen 2015.
 
Arkivportalen och OJS-verktyget finns på adressen: www.historisktidskrift.fi/htf-digitalt
 

PROGRAM


Festseminariet HTF:100 den 11 mars 2016!
 
 

Festseminariet HTF:100

Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden ut?

 

Fredagen 11.3.2016 kl. 12.00–17.30 i auditoriet, Svenska litteratursällskapet i Finland (Riddaregatan 5).

 
Historisk Tidskrift för Finland utkommer med sin 100:de årgång. Tidskriftens förläggare Historiska föreningen har i samarbete med Historiska nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland och Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet, glädjen att inbjuda till ett seminarium om framtiden för vetenskapliga tidskrifter inom historia och humaniora i ett nordiskt perspektiv. 
 
* * *

HTF DIGITALT PRESENTERAS 14 oktober 2015

 
Det nya digitalarkivet presenteras i samband med Historiska föreningens programkväll ”Nytt ljus på sjuttonhundratalet”, onsdagen 14 oktober 2015, kl. 18–20 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 312). 
Varmt välkomna!

Aktuellt