c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Medlemsblankett

    Jag önskar:
    Beställa HTF genom medlemskap i Historiska föreningen som aktiv studerande (sänkt årsavgift)Beställa HTF genom medlemskap i Historiska föreningen som ordinarie medlemprenumerera på HTF (utan medlemsförmåner)göra en adressförändring

    Aktuellt