Registret följer i samma principer som Pertti Hakalas Historisk Tidskrift för Finland. Systematiskt register till årgångarna 1960-1990 (Helsingfors 1992). De med fet stil angivna siffrorna avser årtal, inte årgång: t.ex. 03:202 hänvisar till HTF 2003, sidan 202.

 

TEMATISKT REGISTER 1984-2003

 

Ia. Historieforskning. Bibliografi. Arkiv
Ib. Årsbibliografier

II. Allmänna frågor. Framställningar omfattande flera perioder

III. Forntiden. Medeltiden

IV . Tiden 1521-1611

V. Tiden 1611-1721

VI . Tiden 1721-1809

VII . Tiden 1809-1917

VIII. Självständighetstiden

IX. Person- och släkthistoria. Nekrologer

X . Kongresser och sammanslutningar, redaktionella notiser och andra underrättelser

XI . Anmälda och omnämnda skrifter:
XIa) Litteraturöversikter
XIb) Enskilda arbeten; serier och tidskrifter